ICS 01.040.91; 91.100.50

ČSN

EN 13967+A1

 

72 7612

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13967 ed. 2 (72 7612) ze září 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz