ICS 11.080.20

ČSN

EN ISO 11138-5

 

84 7111

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Biologické indikátory –
Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou
a formaldehydem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11138-5 (84 7111) z ledna 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz