ICS 11.080.20

ČSN

EN ISO 11138-1

 

84 7111

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Biologické indikátory –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11138-1 (84 7111) z prosince 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz