ICS 33.070.50

ČSN

ETSI EN 301 502 V12.5.2

 

87 2781

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) – Zařízení základnové stanice (BS) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 502 V12.5.1 (87 2781) z ledna 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz