ICS 33.170

ČSN

ETSI EN 302 502 V2.1.1

 

87 4605

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezdrátové přístupové systémy (WAS) – Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz