ICS 33.060.20; 33.070.01; 33.100.01; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 301 908-3
V11.1.3

 

87 5111

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU –
Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením
(UTRA FDD)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 908-3 V11.1.2 (87 5111) z února 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz