ICS 13.340.99; 97.220.20; 97.220.40

ČSN

EN 16716

 

94 2021

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Horolezecká výstroj – Lavinové airbagové systémy –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz