ICS 13.160

ČSN

EN ISO 8041-1

 

01 1403

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vibrace působící na člověka – Měřicí přístroje –
Část 1: Vibrometry k obecnému použití

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8041 (36 4806) z prosince 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz