ICS 49.080

ČSN

EN 4810

 

31 3969

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Přírubové spojky – Ploché těsnění
s těsněním typu C ze slitiny niklu na desce ze žáruvzdorné
oceli se 3 upevňovacími otvory – Palcová řada

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz