ICS 49.035

ČSN

EN 6076

 

31 3894

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Statické těsnicí prvky – Ethylen-propylenový O-kroužek pro hrdlo trubky s přímým závitem, lisovaný, odolný vůči esterům fosfátu (–55 °C až 107 °C) – Palcová řada

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz