ICS 67.160.20; 67.230

ČSN

EN 16857

 

56 0080

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích,
dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou
plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s „headspace“ technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz