ICS 13.030.50; 83.160.01

ČSN P

CEN/TS 17045

 

63 1013

Listopad 2017

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti – Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz