ICS 13.180; 35.180

ČSN

EN ISO 9241-333

 

83 3582

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie systémových interakcí člověka –
Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz