ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 303 405 V1.1.1

 

87 5179

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní pohyblivá služba – Analogová a digitální zařízení PMR446 – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz