ICS 33.060.20; 33.060.30; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 302 217-4
V2.1.1

 

87 8595

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky
na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 4: Antény

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz