ICS 91.120.10; 91.140.99; 91.160.01

ČSN

EN 15193-1

 

73 0327

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení –
Část 1: Specifikace, modul M9

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15193 (73 0327) z června 2008.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz