ICS 13.220.40; 29.020

ČSN

EN 60695 -1-30
ed. 3

 

34 5615

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí
u elektrotechnických výrobků – Postup předběžného výběru –
Obecné směrnice

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-03-28 se nahrazuje ČSN EN 60695-1-30 ed. 2 (34 5615) z července 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz