ICS 29.060.10

ČSN

EN 60317-0-10

 

34 7307

Únor 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí –
Část 0-10: Obecné požadavky – Měděný vodič kruhového průřezu,
holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz