ICS 17.220.20; 35.100.01; 91.140.50

ČSN

EN 62056-7-3

 

35 6131

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výměna dat pro odečet elektroměru – Soubor DLMS/COSEM –
Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní
a sousední sítě

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz