ICS 07.100.30

ČSN

EN ISO 11290-2

 

56 0093

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mikrobiologie potravinového řetězce – Horizontální metoda průkazu
a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. –
Část 2: Metoda stanovení počtu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11290-2 (56 0093) ze září 1999.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz