ICS 83.080.20

ČSN

EN ISO 20568-1

 

64 3801

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření –
Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12086-1 (64 3801) ze září 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz