ICS 07.100.40

ČSN

EN ISO 18415

 

68 1550

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 18415 (68 1550) z prosince 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz