ICS 13.040.20

ČSN

EN 16913

 

83 5625

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita ovzduší – Normovaná metoda stanovení NO3, SO42–, CI, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz