ICS 35.080

ČSN

EN ISO/IEC 25064

 

83 3598

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémové a softwarové inženýrství – Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) – Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz