ICS 91.100.50

ČSN

EN ISO 10563

 

72 2341

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavební konstrukce – Těsnicí hmoty – Tmely – Stanovení změn hmotnosti a objemu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10563 (72 2341) z ledna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz