ICS 97.140; 97.190

ČSN

EN 14988

 

94 3418

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dětské vysoké židle – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14988-1+A1 (94 3418) z dubna 2013
a ČSN EN 14988-2+A1 (94 3418) z dubna 2013.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz