ICS 91.100.10

ČSN

EN 14353

 

72 3618

Únor 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými
deskami – Definice, požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14353+A1 (72 3618) z července 2010,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz