ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 10211

 

73 0551

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10211 (73 0551) z února 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz