ICS 11.060.20

ČSN

EN ISO 9873

 

85 6080

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Zubní zrcátka

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9873 (85 6080) z května 2001.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz