ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 52017-1

 

73 0318

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení
a vnitřní teploty –
Část 1: Obecné postupy výpočtu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) z března 2018 nahrazují
ČSN EN 15255 (73 0323) z března 2008, ČSN EN 15265 (73 0325) z března 2008,
ČSN EN ISO 13791 (73 0318) ze září 2012 a ČSN EN ISO 13792 (73 0320) z října 2012.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz