ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 52010-1

 

73 0335

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky –
Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz