ICS 91.060.10, 91.120.10

ČSN

EN ISO 12631

 

73 0321

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12631 (73 0321) z dubna 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz