ICS 35.240.15

ČSN

EN 419212-1
ed. 2

 

36 9890

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby –
Část 1: Úvod a obecné definice

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou platí ČSN EN 419212-1 (36 9890) z července 2015 a ČSN EN 419212-2 (36 9890) z července 2015.

Touto normou budou spolu s dalšími postupně vydávanými částmi souboru ČSN EN 419212 nahrazeny
ČSN EN 419212-1 (36 9890) z července 2015 a ČSN EN 419212-2 (36 9890) z července 2015.

ČSN EN 419212-1 (36 9890) z července 2015 a ČSN EN 419212-2 (36 9890) z července 2015 budou zrušeny až po vydání všech částí souboru ČSN EN 419212.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz