ICS 97.140

ČSN

EN 16121+A1

 

91 0414

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16121 (91 0414) z května 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz