ICS 11.080.30

ČSN

EN ISO 11607-2

 

85 5280

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky –
Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11607-2 (85 5280) z prosince 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz