ICS 93.080.20

ČSN P

CEN/TS 12697-51

 

73 6160

Březen 2018

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka –
Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz