ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 22007-4

 

64 0142

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla –
Část 4: Metoda s laserovým paprskem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 22007-4 (64 0142) z července 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz