ICS 27.070

ČSN

EN 62282-3-201 ed. 2

 

33 6000

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články – Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-09-14 se nahrazuje ČSN EN 62282-3-201 (33 6000) z května 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz