ICS 47.060

ČSN

EN ISO 18422

 

32 8625

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lodě a lodní technika – Plavidla vnitrozemské plavby –
Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc
pro topící se osoby

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz