ICS 45.040

ČSN

EN 12082

 

28 0535

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Nápravová ložiska – Zkouška výkonnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12082+A1 (28 0535) z dubna 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz