ICS 53.060

ČSN

EN 1459-1

 

26 8804

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Terenní vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření –
Část 1: Vozíky s proměnným vyložením

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1459+A3 (26 8804) z května 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz