ICS 91.190

ČSN

EN 16864

 

16 5194

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavební kování – Mechatronické visací zámky –
Požadavky a zkušební metody

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz