ICS 23.020.35

ČSN

EN ISO 15996

 

07 8642

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lahve na přepravu plynů – Ventily na uvolnění zbytkového tlaku – Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15996 (07 8642) z října 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz