ICS 01.040.13; 13.220.01

ČSN

EN ISO 13943

 

73 0801

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požární bezpečnost – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13943 (73 0801) ze srpna 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz