ICS 07.100.40

ČSN

EN ISO 16212

 

68 1552

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmetika – Mikrobiologie – Stanovení počtu kvasinek a plísní

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16212 (68 1552) z prosince 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz