ICS 07.100.30

ČSN

EN ISO 21528-1

 

56 0096

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Mikrobiologie potravinového řetězce – Horizontální metoda průkazu
a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae
Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 21528-1 (56 0096) z února 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz