ICS 97.040.99

ČSN

EN 16282-7

 

12 7134

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz