ICS 43.120; 43.150

ČSN

EN 15194

 

30 9080

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jízdní kola – Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem –
Jízdní kola EPAC

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15194+A1 (30 9080) z května 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz