ICS 49.140

ČSN

EN 16603-70-41

 

31 0540

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Využití paketů dálkového měření
a dálkového ovládání

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14776 (31 0535) z ledna 2005.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz