ICS 49.060

ČSN

EN 4652-421

 

31 1828

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Konektory, koaxiální, vysofrekvenční –
Část 421: Typ 4, rozhraní C – Verze montáže pro zalisování –
Pravoúhlá zástrčka – Norma výrobku

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz